Condicions generals

Esteu accedint al formulari d’inscripció en línia de les Passejades de Cultura del Gironès

Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Passejades de Cultura, creat pel Consell Comarcal del Gironès amb finalitats d’organització i informació de les Passejades de Cultura del Gironès gestionades des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès . No seran cedides a terceres persones. Entenem que, amb l’enviament d’aquest formulari, ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament. Si teniu qualsevol dubte referent a la inscripció o funcionament de les Passejades de Cultura, contacteu amb l'equip tècnic de l’Àrea de Turisme Comarcal mitjançant un correu electrònic adreçat a turisme@girones.cat o truqueu al 972 01 16 69


El pagament de la passejada s’efectuarà personalment i en efectiu el mateix moment de la visita. També hi ha l’opció d’efectuar el pagament per transferència bancària amb una antelació mínima de 48 hores abans de la passejada..


En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Oficina Comarcal de Turisme (C/Berenguer Carnicer, 3), contactant mitjançant el correu turisme@girones.cat o bé trucant al 972 011 669.


Sortida garantida amb un mínim d’inscrits.


La informació que introduïu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès. Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés d’inscripció, el cobrament de l’activitat “passejades de Cultura del Gironès”. En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la inscripció autoritzarà que el participant pugui ser fotografiat en les Passejades de Cultura del Gironès que organitzi l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès i que aquestes imatges puguin ser publicades al web, memòria d'activitats i/o xarxes socials de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès.